ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

9 10 11 12
Αγόρι Κορίτσι
Ερωτηματολόγιο
1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μέρη ενός ποταμού
α) Το νερό και τα ψάρια του ποταμού
β) Η πηγή, η κοίτη, η λεκάνη απορροής,οι εκβολές
γ) Η χλωρίδα του ποταμού και η πανίδα του ποταμού
δ) Ο άνω και κάτω ρους του ποταμού

2) Τι είναι η λεκάνη απορροής ενός ποταμού
α) Ένας τεχνητός χώρος που ορίζεται από τον άνθρωπο για τη ροή του ποταμού
β) Μια περιοχή του ποταμού σε σχήμα στρογγυλής λεκάνης
γ) Μια περιοχή που τα νερά του ποταμού και των παραποτάμων του συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα σημεία της
δ) Ένα τμήμα του ποταμού περιορισμένο στα ορεινά

3) Η κοίτη ενός ποταμού βαθαίνει περισσότερο όταν
α) αποτελείται από μαλακά πετρώματα
β) αποτελείται από σκληρά πετρώματα
γ) στην περιοχή βρέχει τακτικά
δ) διανύουμε περιόδους ξηρασίας

4) Το Δέλτα ενός ποταμού
α) Είναι ένα ποτάμι σε σχήμα Δέλτα
β) Σχηματίζεται από τα φερτά υλικά του ποταμού όταν εκβάλλει στη θάλασσα
γ) Είναι ο σχηματισμός λιμνοθάλασσας στις εκβολές του ποταμού
δ) Είναι η είσοδος της θάλασσας στο εσωτερικό της ξηράς

5) Τι είναι παραπόταμος
α) Ένα ποτάμι που ρέει παράλληλα με ένα άλλο
β) Ένα ποτάμι που χύνεται σε ένα μεγαλύτερο
γ) Ένα μικρό ποταμάκι
δ) Ένα αυλάκι

6) Τι είναι τα υπόγεια νερά
α) Το νερό που βρίσκεται στον πυθμένα των λιμνών,των ποταμών και των θαλασσών
β) Τα νερά που βρίσκονται στο υπέδαφος της γης
γ) Τα νερά που βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο των 2000μ.
δ) Τα νερά που τροφοδοτουν τα ποτάμια

7) Το νερό είναι βασικό χαρακτηριστικό ενός ποταμού;
α) Όχι, απαραίτητα
β) Ναι, αν βρίσκεται σε πεδινή περιοχή
γ) Ναι, υποχρεωτικά
δ) Όχι, αν βρίσκεται σε ορεινή περιοχή/label>

8) Η δύναμη του νερού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση που είναι εντονότερη
α) Στα μαλακά πετρώματα
β) Στα σκληρά πετρώματα
γ) Στις εκβολές του ποταμού
δ) Στο μέσο ρου του ποταμού

9) Η κλίση ενός ποταμού
α) Είναι μεγαλύτερη στις πηγές και μειώνεται προς τις εκβολές
β) Είναι μικρότερη στις πηγές και μεγαλώνει προς τις εκβολές
γ) Είναι παντού η ίδια
δ) Είναι μεγαλύτερη στο κεντρικό σώμα του ποταμού

10) Στερεοπαροχή είναι
α) Η τεχνητή λίμνη ενός φράγματος
β) Ο όγκος των μεταφερόμενων υλικών
γ) Η κοίτη του ποταμού
δ) Οι κλιτύες του ποταμού

11) Τι σημαίνει ‘’πλωτός’’ ποταμός
α) Ο ποταμός όπου μπορούμε να κάνουμε μπάνιο
β) Ο ποταμός όπου μπορούμε να ψαρέψουμε
γ) Ο ποταμός που μπορούν να τον διασχίσουν πλοία
δ) Ο ποταμός που απλώνεται σε μεγάλη έκταση

12) Τί σημαίνει «μεγάλο ποτάμι»;
α) έχει μεγάλο μήκος
β) έχει μεγάλο πλάτος
γ) έχει μεγάλο βάθος
δ) έχει πολύ νερό και ορμητική ροή

13) Ένα ποτάμι:
α) ξεκινάει από μικρό και σταδιακά μεγαλώνει
β) μένει πάντοτε ίδιο σε μέγεθος
γ) μπορεί άλλοτε να μικραίνει και άλλοτε να μεγαλώνει
δ) ξεκινάει από μεγάλο και σταδιακά μικραίνει

14) Για να ορίσουμε τη γεωγραφική θέση ενός τόπου στη γη πρέπει να γνωρίζουμε
α) Το γεωγραφικό πλάτος του τόπου
β) Το γεωγραφικό μήκος του τόπου
γ) Σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται
δ) Το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου

15) Ο πρώτος λόγος που οδήγησε τον άνθρωπο στην κατασκευή φραγμάτων ήταν
α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
β) Ο έλεγχος των πλημμυρών
γ) Η εξασφάλιση πόσιμου νερού
δ) Για να ψαρεύει στη λίμνη που θα δημιουργούνταν

16) Πού μπορούν να κατασκευαστούν φράγματα
α) Μόνο σε πλωτά ποτάμια
β) Μόνο σε ποτάμια με μεγάλο μήκος
γ) Σε οποιοδήποτε ποτάμι αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
δ) Σε κάθε ποτάμι με μεγάλη ποσότητα νερου

17) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί κακή διαχείριση του νερού
α) Η χρήση του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
β) Η ρύπανση του νερού ενός ποταμού εξ’ αιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας
γ) Η εξοικονόμηση του νερού με την ανακύκλωσή του
δ) Η μετακίνηση των ανθρώπων με πλοία και βάρκες

18)Ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
α) Παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να μολύνει την ατμόσφαιρα
β) Παράγει ηλεκτρική ενέργεια και εκπέμπει μεγάλη ποσότητα ατμοσφαιρικών ρύπων
γ) Παράγει ηλεκτρική ενέργεια με την δύναμη των κυμάτων της θάλασσας
δ) Παράγει ηλεκτρική ενέργεια μολύνοντας την ατμόσφαιρα αρκετά σε σχέση με άλλα εργοστάσια

19) Η λάσπη που κατεβάζουν τα ποτάμια
α) Καταστρέφει τις αγροτικές καλλιέργειες
β) Είναι ωφέλιμη για τις αγροτικές καλλιέργειες
γ) Προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες
δ) Είναι χρήσιμη για την κατασκευή σπιτιών

20)Τα αντιπλημμυρικά έργα (φράγματα, αναχώματα) σε ένα ποτάμι επηρεάζουν αρνητικά
α) Το χώρο ροής του ποταμού
β) Τους μαιάνδρους
γ) Την παρόχθια χλωρίδα και πανίδα
δ) Όλο το οικοσύστημα του ποταμού

21)Στο φαινόμενο του ευτροφισμού σε ένα οικοσύστημα
α) Αυξάνεται η πανίδα σε βάρος της χλωρίδας
β) Εμφανίζεται μεγάλη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού
γ) Ορισμένα υδρόβια φυτά αυξάνονται σε βάρος άλλων οργανισμών
δ) Εμφανίζεται μείωση των υδρόβιων οργανισμών

22) Η ρύπανση ενός ποταμού οφείλεται
α) Σε οικιακές δραστηριότητες
β) Σε αγροτικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες
γ) Σε ηφαιστειακή δραστηριότητα ή διάβρωση του εδάφους
δ) Σε φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες

23) Πολλά ποτάμια κινδυνεύουν να στερέψουν εξ’ αιτίας
α) Της υπεραλιείας
β) Των φραγμάτων και της υπεράντλησης τους
γ) Της διάβρωσης της κοίτης τους
δ) Των πολλών μαιάνδρων που σχηματίζουν