Στο δέλτα του Νείλου, συναντούμε πολλά αρδρευτικά κανάλια και αυλάκια. Δέντρα που υπάρχουν σ’ αυτήν την περιοχή είναι φοινικόδεντρα (δέντρα που συναντώνται σε αριθμό περίπου 8.000.000 σε όλη την Αίγυπτο) και  μπανανόδεντρα. Επίσης, βρίσκουμε και  εκτάσεις με σιτάρι.

Παλαιότερα, στις ελώδης περιοχές του δέλτα φύτρωνε και ένα είδος καλαμιού, ο πάπυρος, που πλέον δεν υπάρχει.