Φοίνικες στο δέλτα του Νείλου

 

 

 

 

Βλάστηση στο δέλτα του Νείλου

 

 

Σιτάρι και μπανανόδεντρα

Nile delta