ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

«ΔΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΤΑΞΗ:

 

ΤΜΗΜΑ:

 

1. Να αντιστοιχίσετε τα δέλτα των ποταμών με τη χώρα και την ήπειρο στην οποία βρίσκονται.

 

1. Αξιός                                   Αίγυπτος                     Ευρώπη                                  

2. Νείλος                                 Ελλάδα                        Αμερική         

3. Έβρος                                  Ινδία                            Αφρική

4. Μισισιπής                           Η.Π.Α.                         Ασία

5. Νέστος                                Ρωσία                         

6. Γάγγης

7. Λένας

 

 

 

 

 

2. Με τις παρακάτω λέξεις να σχηματίσετε κατά ομάδες ένα δικό σας σταυρόλεξο.