Φράγματα Νείλου

 

Επισκόπηση:

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που γίνονται στα ποτάμια είναι το χτίσιμο φραγμάτων σε μεγάλους ποταμούς. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα γίνει γνωριμία με τον όρο φράγμα και οι μαθητές/ τριες θα μάθουν για τα φράγματα του ποταμού Νείλου και γενικά πως επηρεάζει ένα φράγμα την εξέλιξη του ποταμού, η οποία μπορεί να είναι είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο.

 

Τάξη εφαρμογής:

Ø     ΣΤ΄ τάξη

 

Χρόνος που απαιτείται:  

Ø     1 διδακτική ώρα

 

Θέμα γεωγραφίας: 

ü     Αλληλεπίδραση  ανθρώπου και περιβάλλοντος.

 

Σύνδεση με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος:

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν έχουν σαν στόχο, οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα:

1.      να χρησιμοποιούν χάρτες και άλλα γεωγραφικά εργαλεία, καθώς και νέες τεχνολογίες για την άντληση γεωγραφικών δεδομένων,

2.      να κατανοούν τις επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο οι φυσικές διεργασίες,

3.      να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων,

4.      να κατανοήσουν  ότι υπάρχει εξάρτηση του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον,

5.      να ερμηνεύσουν τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα για το σχεδιασμό του μέλλοντος,

6.      να εντοπίζουν  στον χάρτη της Αφρικής, τον ποταμό Νείλο,

7.      να διακρίνουν, όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά μειονεκτήματα ενός τόπου με πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο.

 

Αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες:

  1. θα μάθουν για την έννοια του φράγματος, τι είναι ένα φράγμα και συγκεκριμένα για τα φράγματα του Νείλου,
  2. θα κατανοήσουν γιατί κατασκευάζονται φράγματα κατά μήκος των ποταμών,
  3. θα γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την κατασκευή ενός φράγματος και συγκεκριμένα του Νείλου,
  4. θα κατανοήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγμάτων του Νείλου και
  5. θα μάθουν πως επηρεάζεται η ζωή των ανθρώπων που ζουν κατά μήκος του Νείλου από την κατασκευή των φραγμάτων  στο Νείλο.

 

Βασικές εργασίες- Στόχοι:

Οι μαθητές/τριες:

Ø     θα ψάξουν να βρούν:

  1. πως επηρεάζεται η ζωή των ανθρώπων από τις πλημμύρες του Νείλου,
  2. πως αξιοποιούνται τα φράγματα κατά μήκος του ποταμού Νείλου,
  3. τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός φράγματος,

Ø     θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο θα αναφέρονται οι επιπτώσεις του φράγματος στους ανθρώπους,

Ø     θα σχεδιάσουν ένα χάρτη της περιοχής του Νείλου και θα συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας.

 

Λεξιλόγιο:

 

1.      φράγμα

2.      τεχνητή λίμνη

3.      γεωγραφικό πλάτος

4.      Ισημερινός

 

Υλικά:

 

1.      Φωτογραφικό υλικό από φράγματα και ειδικότερα φωτογραφίες από το φράγμα του Ασσουάν.

2.      Φωτογραφίες της τεχνητής λίμνης Νάσερ.

3.      Χάρτης βροχοπτώσεων Αφρικής.

1.      Χάρτης που δείχνει που είναι ο ισημερινός.

2.      Γεωμορφολογικός χάρτης βορειοανατολικής Αφρικής.

3.      Προβολέας (projector).

4.      Λευκές κόλλες για κάθε μαθητή/τρια.

5.      Φύλλα Εργασίας.

 

Δραστηριότητες:

 

Δραστηριότητα 1η: Ο ποταμός Νείλος – Τα υπέρ και τα κατά των πλημμυρών  του.

Δραστηριότητα 2η: Τα φράγματα του Νείλου – Το φράγμα του Ασσουάν.

Δραστηριότητα 3η: Το φράγμα του Ασσουάν – Τα υπέρ και τα κατά του φράγματος.

 

 

Συμπέρασμα:

 

Πολλοί ποταμοί κατά μήκος τους διαθέτουν φράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά ποτάμια, όχι μόνο για τον ποταμό Νείλο και να τροποποιηθεί αναλόγως.

 

Αξιολόγηση:

 

Ø     Έλεγχος της συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες. 

Ø     Αξιολόγηση κατά πόσο οι μαθητές/ τριες ενδιαφέρθηκαν για τη δραστηριότητα, αν ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα τους.

Ø     Έλεγχος αν έχει κατανοηθεί ο όρος φράγμα με αντίστοιχο φύλλο εργασίας για κάθε δραστηριότητα.

 

Επεκτάσεις:

 

Συζήτηση στην τάξη για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός φράγματος, αλλά λόγω του ότι απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά, τα κράτη που χρειάζονται το φράγμα δεν τα διαθέτουν και οι κατασκευές που πραγματοποιούνται δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και γίνονται κακοτεχνίες. Δεν υπολογίζεται ακόμη το τι επιπτώσεις έχει μια κακοτεχνία στο φυσικό περιβάλλον και αναζητούνται οι συνέπειες στο οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

 

 

Πηγές:

 

&    Βιβλίο μαθητή, «Η Γη μας», Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα.

&    Εγκυκλοπαίδεια «Παιδεία», τόμος 7ος , Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία.

&     Εργασία του 1ου  Πειραματικού Γυμνασίου Θεσ/νίκης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

8    http://grundnig-vassilis.blogspot.com/2006_05_21_archive.html

8    http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/afriki/wwwroot/mysite7/O_neilos.htm

 

8    http://gym-dafnis.ach.sch.gr/fragmata.htm

8    http://www.vithos-voiou.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38

8    www.windmillstravel.com

8    www.palladio.edu.gr/Classes/Physics/Projects/Geography/Nile/Nile.htm

 

Βιβλιογραφία εικόνων:

8    http://www.pre.aegean.gr/personel/407/michaelidou/Cartography_L5.pdf

8    www.ert.gr/aerialphoto/erga_fragmata.asp

8    www.palladio.edu.gr/Classes/Physics/Projects/Geography/Nile/Nile.htm

8    htpp://photos1.blogger.com

8    www.aegypten-fotos.de/aswan_e.htm

8    http://grundnig-vassilis.blogspot.com/2006_05_21_archive.html

8    www.magla.gr/gallery/displayimage.php?aldum=lastup&cat=1&pos=23