Ο ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

Ο ισημερινός είναι ο νοητός μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος που τέμνει κάθετα τον άξονα της γης και τη χωρίζει στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο.

Όλοι οι πλανήτες, οι φυσικοί δορυφόροι, οι απλανείς και γενικά όλα τα ουράνια «σφαιρικά» σώματα έχουν ισημερινό.