Δραστηριότητα 3η

Το φράγμα του Ασσουάν – Τα υπέρ και τα κατά του φράγματος.

 

  1. Στην αρχή της δραστηριότητας, δίνεται στους μαθητές/ τριες ο γεωμορφολογικός χάρτης της βορειοανατολικής Αφρικής και τους ζητείται να σχεδιάσουν έναν χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεται ο ποταμός Νείλος και παρατηρώντας  το χάρτη βρουν τα ακόλουθα και τα σημειώνουν:

Ä     Τα σύνορα Αιγύπτου- Σουδάν.

Ä     Το φράγμα του Ασσουάν.

Ä     Την πορεία του ποταμού Νείλου μέχρι τις εκβολές του, σημειώνοντας και το δέλτα.

 

  1. Γίνεται συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του φράγματος του Ασσουάν και οι μαθητές/ τριες θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων, όπου θα υποδύονται διάφορα πρόσωπα της περιοχής. Τα πρόσωπα αυτά επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από την ύπαρξη του φράγματος και οι μαθητές/ τριες θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν τις θέσεις τους. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

 

ü   Αγρότες στο κάτω μέρος του ποταμού.

ü   Αγρότες στο δέλτα του Νείλου.

ü   Αγρότες στη γη που δημιουργήθηκε από το φράγμα.

ü   Κάτοικοι που έφυγαν από το σπίτια τους εξαιτίας του φράγματος.

ü   Ψαράδες στο δέλτα.

ü   Αρχαιολόγοι.

ü   Αιγύπτιοι βιομήχανοι.

 

Ανάλογα με το πόσα άτομα διαθέτει η τάξη, κατανέμονται αντίστοιχα και οι ρόλοι.

  1. Αμέσως μετά, ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν φράγματα στην Ελλάδα και τους δείχνει φωτογραφίες από αυτά και
  2. Στο τέλος της δραστηριότητας μοιράζεται στα παιδιά το φύλλο εργασίας.