Δραστηριότητα 2η

Τα φράγματα του Νείλου – Το φράγμα του Ασσουάν.

 

Ä     Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του φράγματος. Εξηγεί τι είναι ένα φράγμα, πώς λειτουργεί και σε ποια σημεία είναι κατάλληλο να χτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή του ποταμού, που σχηματίζονται καταρράκτες και ότι πίσω από το φράγμα δημιουργείται τεχνητή λίμνη.

Ä     Γίνεται συζήτηση στην τάξη ότι τα φράγματα είναι χρήσιμα και διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Ο/ η εκπαιδευτικός όμως κατευθύνει τη συζήτηση και προς άλλες διαστάσεις, θέτοντας το ερώτημα στα παιδιά αν έχουν μόνο θετικές επιπτώσεις τα φράγματα. Έτσι χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα καταγράψει τις θετικές επιπτώσεις των φραγμάτων του Νείλου, ενώ η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με τα αρνητικά αποτελέσματα που προκαλούν τα φράγματα.

Ä     Αφού οι ομάδες τελειώσουν, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της και ο/ η εκπαιδευτικός προβάλλει διαφάνεια των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των φραγμάτων του Νείλου, για να έχουν μία σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων οι μαθητές/ τριες.

Ä     Παρατηρώντας το γεωμορφολογικό χάρτη της βορειοανατολικής Αφρικής, οι μαθητές/ τριες βλέπουν  το φράγμα του Ασσουάν, με την τεχνητή λίμνη Νάσερ. Γίνεται συζήτηση στην τάξη για το πώς λειτουργεί το φράγμα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του και πώς επηρεάζει αρνητικά την περιοχή και τους κατοίκους της ενώ παράλληλα, ο/ η εκπαιδευτικός παρουσιάζει φωτογραφίες από  το φράγμα του Ασσουάν στον προβολέα.

Ä     Στη συνέχεια οι μαθητές/ τριες θα συσχετίσουν τις βροχοπτώσεις που υπάρχουν στην περιοχή του Νείλου κοντά στο φράγμα του Ασσουάν, με τη χρήση του φράγματος. Δίνεται στους μαθητές/ τριες ο χάρτης βροχοπτώσεων της Αφρικής και τους ζητείται να δουν αν υπάρχουν βροχοπτώσεις κατά μήκος του Νείλου. Οι βροχοπτώσεις θα συσχετιστούν με τις αγροτικές καλλιέργειες. Οι μαθητές/ τριες θα ψάξουν αν οι αγρότες της περιοχής χρησιμοποιούν το φράγμα του Ασσουάν για να ποτίσουν τις καλλιέργειες τους και σε ποιο βαθμό ή αν δεν χρειάζονται το φράγμα, οπότε οι καλλιέργειες ποτίζονται από το νερό της βροχής.

Ä     Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη ότι οι γεωργικές δραστηριότητες βασίζονται στον υδάτινο πόρο, δηλαδή στο Νείλο και η άρδευση έχει επηρεάσει την οικονομία της περιοχής, αφού οι καλλιέργειες εξαρτώνται άμεσα από το νερό του φράγματος.

Ä     Έπειτα ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν φράγματα στην Ελλάδα και τους δείχνει φωτογραφίες από αυτά.

Ä     Στο τέλος της δραστηριότητας ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει το φύλλο εργασίας στους/στις μαθητές/τριες.