Έργα υποδομής για τη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα

(1) Μεταφορά των ογκόλιθων με πλοία

(2) Ο λίθινος δρόμος, μήκους 930 μ., πλάτους 19,2 μ., ύψους 14,9 μ.

(3) Διώρυγα

(4) Υπόγειοι τάφοι πάνω σε τεχνητό νησί

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΟΠΑ