Αυτοκατευθυνόμενα αιγυπτιακά πλοία

(α) Αιγυπτιακό πλοίο

(1) Ξύλα ακακίας

(2) Πανιά από πάπυρο

(3) Πηδάλιο

(β) Μηχανισμός ελέγχου της κατεύθυνσης

(4) Σχεδία με πλέγμα καλαμιών

(5) Τρύπιο λιθάρι, 52 κιλά