ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ:

Το νερό αυτό μπορεί να βρίσκεται στους χώρους μεταξύ δύο διαδοχικών στρωμάτων ή/και να συμπληρώνει τα κενά των πόρων ενός πετρώματος. Ανάλογα με τη γεωλογία της περιοχής, το νερό αυτό μπορεί να κυλήσει και τροφοδοτήσει τα ρέματα, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε πηγάδια. Κάποια υπόγεια νερά είναι πολύ παλιά, μπορεί να βρίσκονται εκεί για εκατοντάδες χρόνια.