Πλαίσιο κειμένου: διαχείριση νερού

: η διάθεση και η χρησιμοποίηση του νερού για διάφορες ανάγκες.

 

Σύμφωνα με το Μείζον Ελληνικό Λεξικό του Τεγόπουλου- Φυτράκη:

Πλαίσιο κειμένου: διαχείριση

:(η) ουσ.  διαχείρισις, -εως) η πράξη και το αποτέλεσμα του διαχειρίζομαι | υπηρεσία που διαχειρίζεται χρήματα ή υλικά

 

Πλαίσιο κειμένου: διαχειρίζομαι: διευθύνω μια υπόθεση | (ειδ.) έχω την ευθύνη διαθέσεως χρημάτων ή άλλων υλικών μέσων, φροντίζω τα οικονομικά (εισπράξεις, πληρωμές κτλ.)