Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα φύλλα εργασίας 1 και 2, εάν αποφασίσει να αφιερώσει μια διδακτική ώρα στην ενότητα για τη διαχείριση του νερού.