Φύλλο εργασίας 2

 

Μάθημα: Γεωγραφία

Θέμα: Η διαχείριση του νερού του Νείλου σήμερα και στην αρχαιότητα.

Ομάδα:

 

 

Ο Νείλος που βρίσκεται στην Αφρική (φωτογραφία από δορυφόρο)  είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου ως προς το μήκος και έχει πολλούς παραποτάμους.

 

 

Το νερό δεν είναι ίσα κατανεμημένο στο χώρο και το χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη, ούτε από χώρα σε χώρα, ή από περιοχή σε περιοχή. Μία από τις συχνές εστίες τριβής μεταξύ κρατών είναι η διαχείριση των «κοινών» υδάτων τους.

 

 

 

Δραστηριότητα 1η:

Με βάση το χάρτη βρείτε από πού πηγάζει και από ποιες χώρες περνάει ο ποταμός Νείλος.

Πηγάζει:________________________________________________

______________________________________________________

Περνάει από τις χώρες:____________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2η:

Κ

Ω

Π

Η

Κ

Λ

Κ

Ψ

Δ

Φ

Ξ

Ο

Σ

Μ

Ψ

Χ

Ζ

Ο

Θ

Ι

Π

Θ

Α

Μ

Α

Θ

Α

Ι

Γ

Υ

Π

Τ

Ο

Σ

Η

Κ

Ρ

Α

Ε

Α

Θ

Α

Π

Γ

Ι

Π

Ο

Ξ

Η

Ι

Ζ

Π

Β

Ρ

Σ

Λ

Τ

Υ

Ρ

Ε

Γ

Α

Ψ

Ζ

Κ

Ξ

Τ

Η

Φ

Ρ

Γ

Η

Ι

Κ

Κ

Ο

Ξ

Ε

Υ

Γ

Ε

Α

Δ

Ο

Ν

Λ

Ο

Ν

Τ

Τ

Ν

Ι

Ε

Υ

Ε

Ε

Ο

Υ

Ι

Δ

Ξ

Η

Ι

Υ

Ζ

Ο

Σ

Δ

Α

Κ

Ξ

Α

Δ

Ι

Β

Μ

Α

Σ

Τ

Α

Σ

Π

Ν

Λ

Ι

Ν

Σ

Μ

Β

Ζ

Τ

Ρ

Β

Κ

Λ

Β

Κ

Ο

Ψ

Τ

Α

Ω

Ε

Υ

Α

Ω

Α

Ξ

Κ

Ο

Π

Ω

Ν

Α

Ψ

Σ

Ι

Ζ

Α

Λ

Γ

Ε

Ρ

Ι

Α

Ξ

Ο

Φ

Α

Με τη βοήθεια του πολιτικού χάρτη της Αφρικής, βρείτε στο κρυπτόλεξο πέντε από τις χώρες με τη λιγότερη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού όπως απεικονίζονται στο γράφημα.

 

 

 

 

 

 


 

Δραστηριότητα 3η:

Παρατηρείστε τις εικόνες από τη διαχείριση του νερού του Νείλου στην αρχαιότητα και σχολιάστε την με την ομάδα σας αν ήταν καλή ή κακή.

*    Αυτοκατευθυνόμενα αιγυπτιακά πλοία.

*    Πυραμίδα του Χέοπα

*      Άντληση πόσιμου νερού από πηγάδι

*      Καλλιέργεια στις ακτές του Νείλου