Γράφημα: Διαθεσιμότητα πόσιμου νερού το 2000. Μέση ροή των ποταμών και πλήρωση των υπόγειων νερών.