Φύλλο εργασίας 1

Μάθημα: Γεωγραφία

Θέμα: Η διαχείριση του νερού

Ομάδα:                                                                                 

 

 

Δραστηριότητα 1η:

 

1.      Υπεραλίευση των θαλασσών.

 

 

2.    Σπατάλη νερού για οικιακή χρήση.

 

 

3.    Μοίρασμα του νερού του ποταμού Ιορδάνη από τις χώρες Ισραήλ και Ιορδανία.

 

4.    Απειλούμενη ζωή στις λίμνες λόγω υπερβολικής άρδευσης νερού.

 

 

5.    Απειλούμενη ζωή στις λίμνες λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

 


 

 

Δραστηριότητα 2η:

Βρείτε στο άρθρο τους τρόπους κακής διαχείρισης του νερού.                              

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3η:

Τοποθέτησε στο σωστό σπιτάκι τους τρόπους καλής και κακής διαχείρισης του νερού.

 

 


____________________________               __________________________

____________________________               __________________________

____________________________               __________________________

____________________________               __________________________

____________________________               __________________________

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4η:

 

Εκτός από την κακή διαχείριση λοιπόν, υπάρχει και καλή διαχείριση του νερού. Μπορείτε μέσα από τις εικόνες να γράψετε τέσσερις από τους τρόπους καλής διαχείρισης που απεικονίζονται;

 

1.       

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5η:

 

Με βάση το διάγραμμα για τη χρήση του νερού σημειώστε 3 χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται περισσότερο το νερό για τις βιομηχανικές δραστηριότητες και 3 χώρες που χρησιμοποιούν το περισσότερο νερό για τις αγροτικές δραστηριότητες.

Περισσότερο στη γεωργία

 

Περισσότερο στη γεωργία