ΚΑΛΟΙ  ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

 

·        Η μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων με πλοία και βάρκες

·        Η ανάπτυξη του τουρισμού

·        Κατασκευή φραγμάτων για τη χρήση της δύναμης του νερού

·        Χρήση του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

·        Χρήση του νερού στους νερόμυλους

·        Εξοικονόμηση νερού με την ανακύκλωσή του