Το νερό δημιουργεί εντάσεις :

 

   Οι ανάγκες για το νερό του ανθρώπινου πληθυσμού, ο οποίος έχει φθάσει τα 6 δισεκατομμύρια αυξάνονται διαρκώς. Από την άλλη μεριά τα αποθέματα νερού εξαντλούνται ή μολύνονται από τις βιομηχανίες και τα χημικά λιπάσματα που ρυπαίνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Ο έλεγχος των υδάτινων πόρων γίνεται σημείο τριβής ανάμεσα σε πολλές χώρες.