ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

1.      Η ρύπανση του νερού από τη χρήση του στη βιομηχανία.

2.    Η εξάντλησή του κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής.

3.    Η εκτροπή ποταμών για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης.

4.    Η αποξήρανση λιμνών και υγροτόπων εξαιτίας της δικής μας υπερβολικής κατανάλωσης νερού, που προορίζεται κυρίως για άρδευση.

5.    Η γεωγραφική ανισοκατανομή δημιουργεί διχόνοιες μεταξύ αγροτικών περιοχών, αλλά και μεταξύ πόλεων και υπαίθρου.

6.    Η συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερο νερό, εξαντλώντας, ταυτόχρονα, τα αποθέματα των κοντινών περιοχών μολύνοντας συχνά τα εναπομείναντα ύδατα.