Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

 

 

Επισκόπηση

 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές θα κατανοήσουν τη σημασία του ποταμού Νείλου για τη διαμόρφωση του υδρογραφικού δικτύου των χωρών που διασχίζει. Το πόσο σημαντικός και απαραίτητος είναι για τα κράτη αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η κάθε χώρα διαθέτει και άλλους υδάτινους πόρους και τι κλιματικές συνθήκες επικρατούν, δηλαδή αν υπάρχουν βροχοπτώσεις ή επικρατεί ξηρασία. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και για κάθε άλλο ποτάμι που διασχίζει περισσότερα από ένα κράτη, όπως για παράδειγμα ο Τίγρης, ο Ευφράτης και ο Αξιός.

 

 

Τάξη εφαρμογής : ΣΤ’ Τάξη

 

Χρόνος που απαιτείται : 3 διδακτικές ώρες

 

Θέμα γεωγραφίας :

 

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π. (αναλυτικό πρόγραμμα)

 

 1. Χρήση χαρτών και άλλων γεωγραφικών εργαλείων, καθώς και νέων τεχνολογιών για την απόκτηση των απαραίτητων γεωγραφικών πληροφοριών.
 2. Η γνωριμία ΅ε το φυσικό περιβάλλον και η παρατήρηση της γεωγραφικής κατανομής των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους.
 3. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων.

 

 

Στόχοι - Αποτελέσματα

 1. Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι ένας υδάτινος πόρος μπορεί να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμος για όλα τα κράτη που διασχίζει.
 2. Να μπορούν να παρακολουθούν σε χάρτη κατάλληλης κλί΅ακας και να περιγράφουν τη ροή του Νείλου και άλλων ποταμών.
 3. Να αποκτήσουν την ικανότητα εύρεσης των κύριων υδάτινων πόρων των κρατών που διασχίζει ο ποταμός Νείλος.
 4. Να μπορούν να καθορίσουν τη σημαντικότητα ενός υδάτινου πόρου για μια περιοχή.

 

Βασικές εργασίες

 1. Οι μαθητές/τριες θα γράψουν ένα κείμενο σε 10 με 15 σειρές συγκρίνοντας τις πηγές νερού που διαθέτει η κάθε χώρα που διασχίζει τον Νείλο και κρίνοντας για ποια χώρα είναι πιο σημαντικό το ποτάμι.
 2. Θα κάνουν το ίδιο και για άλλα δύο ποτάμια, τον Τίγρη και τον Ευφράτη και τον Αξιό της Ελλάδας.

Λεξιλόγιο

 1. υδάτινος πόρος
 2. κλιματικές συνθήκες
 3. βροχόμετρο

 

Υλικά 

 1. Γεωμορφολογικός χάρτης Αφρικής
 2. Χάρτης βροχόπτωσης Αφρικής (Ιανουάριος)
 3. Χάρτης βροχόπτωσης Αφρικής (Ιούλιος)
 4. Γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδας
 5. Χάρτης βροχοπτώσεων Ελλάδας
 6. Γεωμορφολογικός χάρτης Ασίας
 7. Χάρτης βροχοπτώσεων Ασίας (Ιανουάριος)
 8. Χάρτης βροχοπτώσεων Ασίας (Ιούλιος)
 9. Χάρτης Αιγύπτου
 10. Χάρτης Σουδάν

 

Δραστηριότητες

 

1η ΩΡΑ

·         Δίνεται στους μαθητές/τριες ο γεωμορφολογικός χάρτης της Αφρικής και τους ζητείται να εντοπίσουν από ποια κράτη περνάει ο ποταμός Νείλος.

·         Αφού εντοπίσουν οι μαθητές/ τριες τα κράτη που διασχίζει ο Νείλος, ακολουθεί συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας και ο εκπαιδευτικός τα καταγράφει στον πίνακα.

·         Στη συνέχεια, βλέποντας ότι τα κράτη αυτά είναι το Σουδάν, η Αίγυπτος, η Ουγκάντα και η Κένυα, ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει ποια κράτη διασχίζει στην μεγαλύτερη έκταση του.

·         Χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες και αφού δοθεί στη πρώτη ομάδα ο χάρτης του Σουδάν και στη δεύτερη της Αιγύπτου, η κάθε μια θα καταγράψει ποιες άλλες πηγές νερού υπάρχουν σε αυτό.

·         Η κάθε ομάδα καταγράφει τα ποτάμια και τις λίμνες που υπάρχουν στο Σουδάν και στην Αίγυπτο. Αφού τελειώσουν, γίνεται συζήτηση στην τάξη και τα λένε στον/ στην εκπαιδευτικό, που τα καταγράφει στον πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση επί των συμπερασμάτων των μαθητών και ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει τα παιδιά για ποιο λόγο πιστεύουν ότι οι αρχαίοι ονόμαζαν την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου».

·         Συγκριτικά με τα κράτη αυτά δίνεται ο γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας όπου οι μαθητές/ τριες καλούνται να παρατηρήσουν τη ροή του Αξιού ποταμού και να εντοπίσουν τις άλλες πηγές νερού που υπάρχουν στην χώρα μας.

 

2η ΩΡΑ

·         Ο/ η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη και πάλι σε δύο ομάδες. Με τη βοήθεια του χάρτη βροχοπτώσεων της Αφρικής (τόσο του Ιανουαρίου όσο και του Ιουλίου), η πρώτη ομάδα καταγράφει τι συμβαίνει στο Σουδάν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, δηλαδή αν υπάρχουν βροχοπτώσεις ή ξηρασία και η δεύτερη καταγράφει τι συμβαίνει στην Αίγυπτο.

·         Στη συνέχεια σε συνδυασμό με το χάρτη βροχοπτώσεων της Αφρικής μοιράζεται κείμενο για τις πλημμύρες και τα αρδευτικά έργα του Νείλου.

·         Με αφορμή το νειλόμετρο δίνουμε ομαδικό φύλλο εργασίας στα παιδιά, που θα χωριστούν ανά 4 άτομα, για την κατασκευή ενός βροχόμετρου.

 

3η ΩΡΑ

·         Δίνουμε στα παιδιά να μελετήσουν ένα κείμενο που αναφέρεται στην οικονομική σημασία του Νείλου και ακολουθεί συζήτηση πάνω στο θέμα.

·         Με αφορμή τα όσα διδάχτηκαν για τη σημαντικότητα του Νείλου τους δίνουμε να συμπληρώσουν ένα ατομικό φύλλο εργασίας.

·         Τέλος ζητείται από τα παιδιά να παρατηρήσουν το γεωμορφολογικό χάρτη και τον χάρτη βροχοπτώσεων της Ασίας και να γράψουν σε ένα σύντομο κείμενο τις σκέψεις τους για τη σημαντικότητα του ποταμού Τίγρη, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αντιληφθεί για το Νείλο.

 

Συμπέρασμα

 

Ένα ποτάμι είναι δυνατόν να διασχίζει περισσότερα του ενός κράτη, και τα νερά του να θεωρούνται σημαντικά για όλα τα κράτη είτε γιατί δεν έχουν άλλους υδάτινους πόρους είτε κι αν έχουν ,δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό. Σημαντικό ρόλο παίζει και το τι κλιματικές συνθήκες επικρατούν σε αυτές τις χώρες, καθώς η ξηρασία και η έλλειψη βροχοπτώσεων κάνουν ακόμη πιο σημαντική την υδάτινη αρτηρία.

 

 

Πηγές

1.      Smith. B, Witten. B, McWright. A, (1996), Geography Lessons V, Manhattan, Kansas, Kansas Geographic Alliance, Kansas State University.

2.      www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82&dq=

3.      www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&dq=

4.      www.aegean.gr/geography/cartolab/site/index/sx_xar_yp.htm

5.      www.aegean.gr/geography/cartolab/site/index/sx_xar_gr.htm

6.      http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/rain.htm#up