Κλίμα:  (το) ουσ. το σύνολο των ατμοσφαιρικών συνθηκών που επικρατούν σ' έναν τόπο: π.χ. κλιμα εύκρατο- υγρό- ξηρό