ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

«Επίδραση κλιματικών συνθηκών στα νερά του Νείλου»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΜΗΜΑ:                           ΤΑΞΗ:

 

  1. Συμπληρώστε δίπλα στις παρακάτω προτάσεις την ένδειξη σωστό ή λάθος.

Þ   Τα υπόγεια νερά είναι το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης. .................

Þ   Ο  ποταμός Νείλος εκβάλλει στη Μεσόγειο θάλασσα. ..................

Þ   Ο ποταμός Νείλος διασχίζει εκτός των άλλων και τη Ζάμπια. ...................

Þ   Ο Νείλος διασχίζει περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις. ....................

 

  1. Πώς επηρεάζεται το νερό που διαθέτει ο ποταμός Νείλος από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής;

Ø      Εξατμίζεται λόγω της έντονης ζέστης της ερήμου σε κάποιο ποσοστό.

Ø      Παραμένει η ίδια ποσότητα νερού

Ø      Αυξάνεται από τις βροχοπτώσεις της περιοχής.

 

  1. Σε μια περιοχή όπου η ζέστη είναι έντονη υπάρχει έρημος και οι βροχοπτώσεις είναι πολύ λίγες, το νερό του Νείλου τι ρόλο παίζει για την περιοχή; Διατυπώστε τη σκέψη σας.

 

  1. Mε τη βοήθεια του χάρτη βροχοπτώσεων της Αφρικής να περιγράψεις το κλίμα που επικρατεί στις περιοχές που διασχίζει ο ποταμός Νείλος.