εξάτμιση: (η) ουσ. η μετατροπή υγρού σε ατμό ή αέριο