ΧΑΡΤΕΣ

 

Ερώτηση 1

(Χάρτης με κράτη γύρω από τον Νείλο)

 

Ø                  Από ποια κράτη περνάει ο Νείλος;

Ø                  Πείτε από πού πηγάζει και χύνεται ο Νείλος (κράτος);

 

Απάντηση 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ερώτηση 2

Χάρτης πυκνότητας πληθυσμού

Ø                  Με τα πιο σκούρα χρώματα φαίνονται οι περιοχές με την μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. Με τις βουλίτσες απεικονίζονται οι μεγάλες πόλεις.

Τι παρατηρείτε; Που βρίσκονται οι περισσότερες πόλεις και γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

 

Απάντηση 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ερώτηση 3

(Χάρτης Αιγύπτου με υδρογραφικό δίκτυο και φράγματα)

 

Ø                  Αφού παρατηρήσετε τον χάρτη πείτε μας για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχουν κατασκευαστεί φράγματα κατά μήκος της κοιλάδας του Νείλου;

 

Απάντηση 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….