ΧΑΡΤΕΣ

Ερώτηση 1

(Χάρτης με κατοικημένες περιοχές)

 

Ø                  Ποιες περιοχές της Αιγύπτου είναι περισσότερο πυκνοκατοικημένες;

Ø                  Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

 

Απάντηση 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ερώτηση 2

(Χάρτης με υδρογραφικό δίκτυο Νείλου)

 

Ø                  Από πού τροφοδοτείται το υδρογραφικό δίκτυο της Αιγύπτου

 

Απάντηση 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ερώτηση 3

Χάρτης-συνδυασμός

 

Ø                  Προσπαθήστε να συνδέσετε τους δύο προηγούμενους χάρτες.

Ø                  Σε τι συμπέρασμα καταλήγετε σχετικά με την χρησιμότητα του   Νείλου;

 

Απάντηση 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….