Στοιχεία προσδιορισμού του τόπου του Νείλου

 

 

Επισκόπηση

 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές/ τριες θα γνωρίσουν τον ποταμό Νείλο  και θα μάθουν στοιχεία γι’ αυτόν όπως το ρόλο που έχει παίξει στην ανάπτυξη του αιγυπτιακού πολιτισμού, τι  φυτικοί  και  ζωικοί οργανισμοί υπάρχουν  κατά μήκος του και μέσα  σ’ αυτόν, προβλήματα που σχετίζονται με τον ποταμό,  ιστορικά στοιχεία και γενικότερα πως επηρεάστηκε το οικοσύστημα του κατά τη  διάρκεια των χρόνων . Θα γνωρίσουν ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει στο Νείλο, το φράγμα του Ασσουάν. Επιπλέον θα μάθουν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Αφρική, τη χρησιμότητα του Νείλου και από ποια κράτη περνάει.

 

Τάξη  εφαρμογής:    ΣΤ’ τάξη

 

Χρόνος  που  απαιτείται : 1 με 2  διδακτικές  ώρες

 

Θέμα  γεωγραφίας : Θέση, τοποθεσία , περιοχή

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π (αναλυτικό πρόγραμμα)

 

 1. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της αλληλεξάρτησης των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων.
 2. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες των επιπτώσεων που έχουν στον άνθρωπο οι φυσικές διεργασίες.
 3. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της εξάρτησης του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον.

 

Αποτελέσματα 

 

 1. Οι μαθητές/ τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φυσική και  πολιτιστική  γεωγραφία  της θέσης του  ποταμού Νείλου και θα μπορούν να  κάνουν  κάτι  αντίστοιχο για  κάθε ποταμό.
 2. Θα γνωρίσουν στοιχεία για τον ποταμό, όπως τι ζωικοί και φυτικοί   οργανισμοί  συνδέονται  μ’ αυτόν, τη σημασία του για τους κατοίκους της   περιοχής  και  προβλήματα που σχετίζονται  μ’ αυτόν.
 3. Θα γνωρίσουν ιστορικά στοιχεία του Νείλου, θα μάθουν το λόγο που κατασκευάστηκε το φράγμα του Ασσουάν καθώς και τη χρησιμότητά του.
 4. Θα γνωρίσουν τί κλιματικές συνθήκες επικρατούν στην Αφρική καθώς και από ποια κράτη περνάει ο Νείλος.

 

 

 

Βασικές  εργασίες  - Στόχοι 

 

 1. Οι μαθητές/ τριες θα εργαστούν πάνω σε διάφορες δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον ποταμό Νείλο  που αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής, τα  εγγενή φυτά και ζώα του Νείλου, ιστορικά στοιχεία  που συνδέονται  με  αυτόν, τα κράτη από τα οποία περνάει, τη σημασία και τη χρησιμότητα του ποταμού για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, τα προβλήματα που προκαλεί, την κατασκευή του φράγματος του Ασσουάν, τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Αφρική.

 

Λεξιλόγιο

 

 1. Οικοσύστημα
 2. Εγγενή

 

Υλικά 

 

Άρθρα από διάφορες πηγές που σχετίζονται  με τον ποταμό Νείλο με τα εξής θέματα:

 

Θέμα 1o : Ιστορία του Νείλου και ο ρόλος του στην ανάπτυξη του Αιγυπτιακού πολιτισμού.

Θέμα 2ο : Φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί που υπάρχουν  κατά  μήκος του Νείλου

Θέμα 3ο : Το φράγμα του Ασσουάν

Θέμα 4ο : Πως επηρεάστηκε το οικοσύστημα του Νείλου  κατά τη διάρκεια των χρόνων

Θέμα 5ο : Προβλήματα που σχετίζονται με  τον  Νείλο

Θέμα 6ο : Το δώρο του Νείλου για τους Αιγυπτίους.

Θέμα 7o : Περιγραφή  των  κλιματικών  συνθηκών  της  περιοχής: χάρτης κλίματος-βροχόπτωσης Αφρικής, χάρτης κλίματος-θερμοκρασίας Αφρικής και χάρτης κλίματος-βλάστησης Αφρικής

Θέμα 8o : Χάρτης της Αιγύπτου με τις κατοικημένες περιοχές, χάρτης της Αιγύπτου με το υδρογραφικό δίκτυο και χάρτης συνδυασμός των δύο παραπάνω

Θέμα 9o : Χάρτης με τα κράτη από τα οποία περνάει ο Νείλος, χάρτης πυκνότητας πληθυσμού των περιοχών γύρω από το Νείλο, χάρτης της Αιγύπτου με το υδρογραφικό δίκτυο και τα φράγματα

 

 

Διαδικασίες

 

 1. Εξηγεί ο/ η εκπαιδευτικός στους/στις μαθητές/ τριες ότι όλη η τάξη σε  συνεργασία θα ασχοληθεί με μια σειρά δραστηριοτήτων που θα αφορούν και θα δίνουν μια  γενική εικόνα  για τον ποταμό  Νείλο.
 2. Χωρίζουμε  την τάξη σε  ομάδες των τριών ατόμων, έτσι κάθε ομάδα  ασχολείται  με ένα από τα εννιά υποθέματα.
 3. Αφού κάθε ομάδα ασχοληθεί με το θέμα της, όλη  η  τάξη  μετά  μαζί, κατόπιν συζητήσεως, βγάζει  ένα γενικό συμπέρασμα για την εξέλιξη του ποταμού κατά τη διάρκεια των  χρόνων και δημιουργεί ένα  ενιαίο   κείμενο με τα σημαντικότερα στοιχεία του Νείλου

 

 

Συμπέρασμα 

 

Η  δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλο ποτάμι με σκοπό   να αναδειχθούν τα κύρια στοιχεία του, όπως και για κάθε άλλο μέρος.  Βασική προϋπόθεση να υπάρχουν οι σχετικοί χάρτες.   

 

 

Αξιολόγηση 

 

 1. Ελέγχουμε την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
 2. Ελέγχουμε την συμμετοχή  των μαθητών/ τριών στη δραστηριότητα 
 3. Αξιολόγηση κατά πόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη δραστηριότητα.
 4. Αξιολόγηση αν η δραστηριότητα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν έχουν  κατανοήσει οι μαθητές/ τριες τη φυσική και πολιτιστική γεωγραφία της θέσης  του Νείλου.

 

Πηγές