ΧΑΡΤΕΣ

 

Ερώτηση 1

(Χάρτης κλίματος Αφρικής-βροχόπτωσης)

 

Ø                  Παρατηρήστε τους δύο χάρτες βροχόπτωσης της Αφρικής (βροχόπτωση Ιανουαρίου- Ιουλίου).

Ø                  Τι αλλαγές παρατηρείτε από το μήνα Ιανουάριο έως τον Ιούλιο;

 

Απάντηση 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ερώτηση 2

(Χάρτης κλίματος Αφρικής-θερμοκρασίας)

 

Ø                  Καταγράψτε τις αλλαγές της θερμοκρασίας στις περιοχές της Αφρικής από το μήνα Ιανουάριο έως τον Ιούλιο.

 

Απάντηση 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ερώτηση 3

(Χάρτης κλίματος και βλάστησης Αφρικής)

 

Ø     Βρείτε τις ζώνες βλάστησης των περιοχών από όπου διέρχεται ο Νείλος και τις αντίστοιχες κλιματικές ζώνες.

 

Απάντηση 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*