ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

«Παραπόταμοι Νείλου»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ:                                                  ΤΜΗΜΑ:

 

 

  1. Παρατηρώντας τον πολιτικό χάρτη της Αφρικής σημειώστε ποιοι είναι οι δύο παραπόταμοι του Νείλου. (Εικόνα 1, Εικόνα 2, Εικόνα 3, Εικόνα 4)

 

 

 

 

  1. Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις αφού έχετε παρατηρήσει το γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής. (Εικόνα 1, Εικόνα 2, Εικόνα 3, Εικόνα 4)

 

 

Ο    …………………….Νείλος ξεκινάει από τη ……………………. Και χύνεται στη……………………………, από την οποία βγαίνει με το όνομα Μπαχρ Αλ Τζμπαλ. Αυτός δέχεται τα νερά του …………………… που έρχεται από τα δυτικά και τα νερά του ……………………….. Αυτό το σημείο μέχρι το ύψος του …………………….. λέγεται ………………………. Νείλος.

Ο…………………………. Νείλος πηγάζει από τη λίμνη………………….., που βρίσκεται στο ορεινό μέρος της Αιθιοπίας και φτάνει μέχρι το ύψος του ………………………., όπου ενώνεται με το …………………. Νείλο.