Λεκάνη απορροής: σχηματισμός πάνω στην επιφάνεια της γης από όπου τα υπόγεια ή τα επιφανειακά νερά κατευθύνονται σε ποταμό ή σε χείμαρρο.