ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΙΛΟ

 

 

Επισκόπηση

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους/ τις μαθητές/ τριες να κατανοήσουν τη θέση του ποταμού Νείλου, που βρίσκεται, ποια κράτη διασχίζει και ποια είναι η πορεία του σε σχέση με τους άλλους μεγάλους ποταμούς της Αφρικής.

 

Τάξη Εφαρμογής: ΣΤ΄ τάξη.

 

Χρόνος που απαιτείται: 1 διδακτική ώρα

 

Θέμα γεωγραφίας: μέρος, θέση, περιοχή.

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π

 1. Χρήση χαρτών και φωτογραφιών, καθώς και νέων τεχνολογιών για την άντληση των απαραίτητων γεωγραφικών δεδομένων.

 

Αποτελέσματα

 1. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη θέση του ποταμού Νείλου και των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτόν.
 2. Αποκτούν δεξιότητες στο να χειρίζονται τους χάρτες, συγκεκριμένα εδώ τον πολιτικό και τον γεωμορφολογικό χάρτη, καθώς και να αντλούν πληροφορίες από αυτούς.
 3. Θα μπορούν να κάνουν παραλληλισμούς όσον αφορά τα μεγάλα ποτάμια της Αφρικής σχετικά με το μήκος τους και θα μάθουν ποια είναι.
 4. Θα γνωρίζουν τις πηγές και τις εκβολές των ποταμών της Αφρικής.
 5. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την πορεία των ποταμών της Αφρικής, καθώς και τα ονόματα των χωρών που διασχίζουν.

 

Βασικές εργασίες

 1. Θα συμπληρώσουν φύλλo εργασίας όσον αφορά στοιχεία του Νείλου καθώς και  των άλλων ποταμών της Αφρικής σε σύγκριση με τον Νείλο.

 

Λεξιλόγιο

Αποστραγγίζω

Λεκάνη απορροής

Φράγμα

Δέλτα ποταμού

Λεκανοπέδιο

Ρους

Φαράγγι

 

Υλικά

 1. Πολιτικός χάρτης Αφρικής.
 2. Χάρτης ανάγλυφου της Αφρικής.
 3. Φύλλο εργασίας για κάθε μαθητή/ τρια.
 4. Φωτογραφικό υλικό για τον ποταμό Νείλο και για άλλους ποταμούς.
 5. Πρόσθετο υλικό με πληροφορίες σχετικά με τους ποταμούς.

 

Διαδικασίες

 1. Δίνουμε στους μαθητές\τριες τον πολιτικό χάρτη της Αφρικής για να  εντοπίσουν τον ποταμό Νείλο και να δουν τους άλλους μεγάλους ποταμούς της Αφρικής. Ο/ η εκπαιδευτικός παρουσιάζει φωτογραφίες του ποταμού Νείλου και φωτογραφίες άλλων ποταμών.
 2. Στη συνέχεια, προχωρούν και στον γεωμορφολογικό χάρτη της Αφρικής  και τους ζητάμε να βρουν ποιες χώρες διασχίζει ο Νείλος και οι υπόλοιποι ποταμοί της Αφρικής.
 3.  Δίνουμε  πρόσθετο υλικό με πληροφορίες σχετικά με τον ποταμό Νείλο και τους άλλους ποταμούς της Αφρικής.
 4. Δίνουμε  φύλλο εργασίας με ερωτήσεις που σχετίζονται με τη θέση και τα χαρακτηριστικά του  Νείλου, καθώς και των υπόλοιπων ποταμών της Αφρικής.  
 5. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη.

Αξιολόγηση

 1. Έλεγχος κατά πόσο οι μαθητές/ τριες ενδιαφέρθηκαν για τη δραστηριότητα, αν ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα τους και αν συμμετείχαν.
 2. Έλεγχος της ολοκλήρωσης του φύλλου εργασίας.
 3. Έλεγχος της κατανόησης της θέσης του Νείλου και των άλλων ποταμών της Αφρικής..

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ

 1. www.ehabweb.net/nileart.html
 2. www.ehabweb.net/nilecairo.html
 3. www.ehabweb.net/cainile.html
 4. www.kented.org.uk/ngfl/rivers/Photo%20Gallery/nile1.htm
 5. www.planetware.com/Photos/EGY/ASWNILE1.HTM
 6. www.aeweb.com/Pictures/Jan23/MVC-021f.html
 7. www.aeweb.com/Pictures/Jan23/MVC-023f.html
 8. http://www.kented.org.uk/ngfl/subjects/geography/rivers/PhotoGallery/other7.htm
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Zambezi_River_near_Zambezi_Town.jpg
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Victoria5.jpg
 11. http://www.irmgt.com/images/5_congo.jpg
 12. http://www.africaguide.com/images/library/scenes/ZaireR2.jpg
 13. http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/biomes/RAINFORESTS/congobasin.gif
 14. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Zambezi_River_near_Zambezi_Town.jpg
 15. http://www.malambo-moorings-zambia.com/The_other_guys_Zambezi_cruise_-.jpg
 16. http://www.wildlifesafari.info/images/lower_zambezi.JPG

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 1. Πάπυρους Λαρούς Μπριτάννικα εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1986, εκδόσεις Πάπυρος
 2. http://www.2dim-sykeon.thess.sch.gr/Efimerida4.htm

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 1. Σχολικό βιβλίο Γεωγραφίας ΣΤ’ Δημοτικού
 2. Άγγελος Σιόλας, Ε Αλεξίου, «Νέος εικονογραφημένος γεωγραφικός Άτλαντας», εκδόσεις 3 Οι ήπειροι