Φράγμα: τεχνικό έργο που φράζει τη ροή των νερών ενός ποταμού, αλλιώς λέγεται και υδατοφράχτης