Αποστραγγίζω: απομακρύνω από πολύ υγρά εδάφη το νερό που υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα, με τα κατάλληλα τεχνικά έργα, κάνω αποστράγγιση