Τα παιδιά ήδη από την Ε' Δημοτικού, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, έχουν διδαχθεί τα είδη και τη χρησιμότητα των χαρτών. Ακόμα, έχουν μάθει να ερμηνεύουν κάποια στοιχεία του χάρτη, όπως ο τίτλος, το υπόμνημα και η κλίμακα. Έχουν μάθει επίσης να προσανατολίζονται στο χώρο με τη βοήθεια του χάρτη και της πυξίδας, να περιγράφουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα κινηθούν για να καταλήξουν σε συγκεκριμένο σημείο, καθώς και να ορίζουν τη σχετική θέση των τόπων (τη θέση τους ως προς άλλα σημεία). Συνεπώς, έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να δεχθούν τη διδασκαλία του προσδιορισμού της ακριβούς θέσης ενός τόπου με τη βοήθεια των γεωγραφικών συντεταγμένων.