Φύλλο εργασίας

  1. γενικές ερωτήσεις
  2. ημισφαίρια της γης
  3. γεωγρεφικές συντεταγμένες
Μπράβο!Απάντησες σωστά!