Προσδιορισμός της θέσης ενός τόπου με τη βοήθεια του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους (των γεωγραφικών συντεταγμένων).

 

 

 

Όνομα:                                       Ημερομηνία:

 

 

 

Άσκηση.

 

 

 

1.    Οι μαθητές να συμπληρώσουν το χάρτη με τη βοήθεια του δασκάλου τους.

 

2.    Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς ένα τόπο πάνω σε κάποια γραμμή του γεωγραφικού πλάτους, εκτός αν γνωρίζαμε σε ποιο σημείο της γραμμής βρίσκεται ο τόπος. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα οι γραμμές του γεωγραφικού μήκους διασταυρώνονται κάθετα με τις γραμμές του γεωγραφικού πλάτους.

 

3.    Οι γραμμές του γεωγραφικού πλάτους είναι αριθμημένες (ανά 10°) από τον Ισημερινό και οι γραμμές του γεωγραφικού μήκους είναι αριθμημένες από τον Κεντρικό μεσημβρινό (ανά 15°).

 

4.    Γράψτε πάνω στο χάρτη στο σημείο που ανήκει το καθένα:

v    Κεντρικός μεσημβρινός

v    Ισημερινός

v    Βάλτε τις μοίρες που αντιστοιχούν σε κάθε μεσημβρινό και παράλληλο συμπεριλαμβάνοντας και τους τροπικούς του Καρκίνου (23,5°Β) και του Αιγόκερου(23,5°Ν), και τους Αρκτικούς κύκλους (66,5°Β και 66,5°Ν).

v    Γράψτε Βοράς, Νότος, Ανατολή, Δύση στα λευκά τετραγωνάκια που βρίσκονται μέσα στο χάρτη.

v    Δείξτε πώς εντοπίζονται οι συντεταγμένες του σημείου Α (60° Β, 60°Δ)

 

5.    Βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων:

     Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Κ

 

6.    Πόσες μοίρες γεωγραφικό πλάτος διαφέρουν τα σημεία:

     Α και Β,   Β και Κ,   Γ και Η,   Δ και Θ

 

7.    Πόσες μοίρες γεωγραφικού μήκους διαφέρουν τα σημεία:

     Η και Ζ,   Η και Θ,   Ε και Ζ,   Β και Γ.

 

8.    Ξεκινήστε από το σημείο Α του χάρτη και

v    Προχωρήστε νότια 30°. Βάλτε το γράμμα Μ σ' εκείνο το σημείο. Από το Μ προχωρήστε ανατολικά 45°. Βάλτε το γράμμα Ν σ' εκείνο το σημείο. Από το Ν προχωρήστε βόρεια 40°. Βάλτε το γράμμα Ξ σ' εκείνο το σημείο. Από το Ξ προχωρήστε δυτικά 30°. Βάλτε το γράμμα Π σ' εκείνο το σημείο. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του σημείου Π;

 

1.    Ένα πλοίο βυθίζεται και στέλνει σήμα για βοήθεια. Η θέση του είναι 30°Ν-45°Δ. Εντοπίστε στο χάρτη το σημείο και ζωγραφίστε εκεί ένα μικρό πλοίο.