Η πολύπλοκη διαδικασία  της εύρεσης των γεωγραφικών συντεταγμένων ενός τόπου σ' ένα χάρτη με μερκατορική προβολή δυσκολεύει αρκετά τα παιδιά γι΄ αυτό στόχος της δραστηριότητας μας είναι να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, μέσω μεθόδων κατανοητών στα παιδιά, όπως η παρουσίαση στο πρόγραμμα Microsoft Power Point.