ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΟΛΥΝΣΗ ΝΕΙΛΟΥ

 

 

Επισκόπηση

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για το γεγονός ότι τα νερά των ποταμών παρουσιάζουν υψηλή μόλυνση και ρύπανση. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/ τριες θα γνωρίσουν πόσο μολυσμένα είναι τα νερά του ποταμού Νείλου. Σημαντικό είναι να διαπιστωθεί πως δημιουργείται η μόλυνση και η ρύπανση και πως επιδρούν στην περιοχή που βρίσκεται ο ποταμός. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλο ποτάμι που είναι μολυσμένο.

 

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη

 

Χρόνος που απαιτείται: 1 έως 4 διδακτικές ώρες (μία ώρα για κάθε δραστηριότητα)

 

Θέμα γεωγραφίας: ανθρώπινες επιδράσεις στα ποτάμια

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π(αναλυτικό πρόγραμμα)

 

 1. Κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων.
 2. Κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν στον άνθρωπο οι φυσικές διεργασίες.
 3. Κατανόηση των συνεπειών της ανθρώπινης τροποποίησης στο φυσικό περιβάλλον.
 4. Χρήση χαρτών και άλλων γεωγραφικών εργαλείων, καθώς και νέων τεχνολογιών για την άντληση των απαραίτητων γεωγραφικών δεδομένων.
 5. Εφαρμογή των γεωγραφικών γνώσεων για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης στο χώρο και για το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

Για περισσότερα βλέπε Α.Π.-Ειδικοί σκοποί

 

Αποτελέσματα

 

 1. Κατανόηση ότι υπάρχει ρύπανση στα νερά του ποταμού Νείλου και αναζήτηση των αιτιών αυτής της κατάστασης.
 2. Κατανόηση του τι είναι ρύπανση και τι μόλυνση.
 3. Οι μαθητές/ τριες θα είναι σε θέση να καταλάβουν ότι η ρύπανση στα νερά του Νείλου επηρεάζει όλο το οικοσύστημα της περιοχής και τους ανθρώπους που ζουν εκεί.

 

Βασικές εργασίες-Στόχοι

 

 1. Οι μαθητές/ τριες θα βρουν από τι ρυπαίνεται ή μολύνεται ο ποταμός Νείλος.
 2. Σύγκριση του οικοσυστήματος πριν και μετά τη ρύπανση και τη μόλυνση.
 3. Δημιουργία κολάζ με προτάσεις για καλή διατήρηση του περιβάλλοντος.

Για περισσότερα βλέπε Α.Π.-Στόχοι

 

Λεξιλόγιο

 

 1. Υδρογραφικό δίκτυο
 2. Ρύπανση
 3. Οικοσύστημα
 4. Περιβάλλον
 5. Μόλυνση

 

Υλικά

 

 1. Πολιτικός χάρτης Αφρικής
 2. Γεωμορφολογικός χάρτης Αφρικής
 3. Φύλλα εργασίας για κάθε μαθητή/ τρια
 4. Εικόνα του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Νείλου και δορυφορική άποψη αυτού
 5. Ηλεκτρονικός υπολογιστής για αναζήτηση πληροφοριών και δημοσίευση άρθρων
 6. Υπερυψωμένος προβολέας(projector)
 7. Χαρτόνια λευκά ή με χρώματα
 8. Ψαλίδια
 9. Φωτογραφίες ποταμών που παρουσιάζουν ρύπανση ή και μόλυνση.

 

Διαδικασίες

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

            Δραστηριότητα 1η: Νείλος και χώρες

            Δραστηριότητα 2η: Το περιβάλλον γύρω από τον ποταμό Νείλο

            Δραστηριότητα 3η: Ρύπανση

 

Συμπέρασμα

 

Η ρύπανση και η μόλυνση των υδάτων είναι μια πραγματικότητα που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στις μέρες μας και αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τα νερά πολλών ποταμών, όπως και του Νείλου αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αυτό έχει ως συνέπεια να έχει πρόβλημα και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό και άλλωστε όπως είναι γνωστό το ανθρώπινο σώμα στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από νερό. Αν το νερό είναι μολυσμένο, αυτή η μόλυνση διαδίδεται και στον ανθρώπινο οργανισμό διαμέσου τόσο των νερών όσο και των μολυσμένων φυτικών και ζωικών οργανισμών και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ασθένειες.

 

Αξιολόγηση

 

 1. Έλεγχος αν οι μαθητές/ τριες έχουν κατανοήσει τους όρους ρύπανση και μόλυνση των υδάτων.
 2. Έλεγχος της συμμετοχής των μαθητών/ τριών στις δραστηριότητες.
 3. Έλεγχος της ολοκλήρωσης της συγγραφής των άρθρων.
 4. Αξιολόγηση της πορείας του μαθήματος, αν ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα των παιδιών και αν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα προς την ολοκλήρωση των στόχων.

Για περισσότερα βλέπε Α.Π.-Αξιολόγηση

 

Επεκτάσεις

 

 1. Ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του περιβάλλοντoς/ ρύπανσης του περιβάλλοντος. Γίνεται συζήτηση στην τάξη για το τι είναι περιβάλλον, από τι αποτελείται όπως και τι είναι ρύπανση του περιβάλλοντος και πως δημιουργείται. Στόχος είναι η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών, ότι όλοι μας αποτελούμε το περιβάλλον, είμαστε συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος και πρέπει να το προσέχουμε, να το σεβόμαστε και να λειτουργούμε με υπευθυνότητα.
 2. Στη συνέχεια κάθε μαθητής/ τρια γράφει ένα άρθρο για το πως μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον γενικά και τα νερά συγκεκριμένα, το οποίο δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
 3. Οι μαθητές/ τριες δημιουργούν μια βιβλιοθήκη με βιβλία για τα νερά των ποταμών και τη διατήρηση της καλής κατάστασης τους.

 

Πηγές

 

 1. http://en.wikipedia.org/wki/water-pollution
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Pollution
 3. www.nationalgeographic.com/xpeditions/leddons/14/g68/tgrivers.html
 4. www.defra.gov.uk/environment/water/dwpa/index.htm
 5. www.defra.gov.uk/environment/water/dwpa/reports/pdf/dwpa05.pdf
 6. www.sntc.org.sz/programs/neep.html
 7. www.sntc.org.sz/programs/neep98.html
 8. www.snh.org.uk/pdfs/initiativers/4PP-col-intro.pdf
 9. http://afdb.org/knowledge/statistics/statistics-indicators-gender/envinonment/pdfpreface-environment.pdf
 10. http://3tee-Rodou.dod.sch.gr
 11. http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html
 12. http://4dim-iliou.att.sch.gr/periballon/index.htm
 13. www.ecocity.gr/main.php?cat=69
 14. www.windmillstravel.com/gr/article.php?id=467&rel=outgoing&r=63
 15. www.e-rth.gr/g12g9ilion/water.htm
 16. www.alistraticave.gr/files/dimos_alistratis/fylladio_farragi.htm
 17. http://6dim-zakynth.zak.sch.gr/kimolia7_files/page0003.htm
 18. www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=71
 19. www.metafysiko.gr/forum/printthread.php?t=1932
 20. www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html
 21. Λαμπρινός, Ν. (2006). Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 22. Βιολογία Γ’ Ενιαίου Λυκείου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 23. http://wikipedia.qwika.com/en2el/Nile#Terminology_of_the_Nile
 24. www.touregypt.net/lakenasserfishing/fish.htm
 25. http://nationalzoo.si.edu/Animals/AfricanSavanna/
 26. www.nationalgeographic.com/suburbansafari/
 27. http://earthsos.blogspot.com/2007/03/blog-post_22.html
 28. http://alkaios.aegean.gr/sppe/plan/planning/documents/step2/Babos1.pdf
 29. www.papasotiriou.gr
 30. www.prasino.gr
 31. http://www.road.gr/books/books.asp?id=2314

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

 1. www.univ-lyon3.fr/umr5600/questionnaire/large.html
 2. www.oieme.org/viewpage.asp?ID=221
 3. www.oieme.org/images/NileSudan.JPG
 4. www2.dpi.qld.gov.au/fishweb/2374.html
 5. www.touregypt.net/featurestories/crocodiles.htm
 6. http://nationalzoo.si.edu/Animals/AfricanSavanna/fact-hippo.cfm
 7. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/NileCrocodile.jpg
 8. http://neelys.org/wp-content/uploads/2006/10/Egypt%20October%202006%2000027.jpg
 9. www.oieme.org/images/nile.JPG
 10. http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html
 11. http://envstudies.brown.edu/thesis/2003/rebekah_rottenberg/Fireworks/Water/geese%20water%20pic.png
 12. www.boutrostours.gr/images/map_gr.gif
 13. www.geocities.com/world_greek_geografia/Africa/Afrika.htm
 14. http://heteronmag.gr/4269/79444.jpg
 15. www.alpha123.gr/files/2ndmatiaphotos/BPalm4.jpg
 16. www.gardensandplants.com/gr/plant_profile.asp?plant_id=1883
 17. www.valentine.gr/GardenPlantGuide/tamarix_pentadra_rubra.JPG
 18. www.thames21.org.uk/gallery/images/riverbrent_jpg.jpg
 19. www.thames21.org.uk/gallery/images/rubbish_jpg.jpg
 20. www.thames21.org.uk/gallery/images/scooter_jpg.jpg
 21. www.thames21.org.uk/gallery/images/spikesbridge_jpg.jpg
 22. www.thames21.org.uk/gallery/images/trolley_jpg.jpg
 23. www.thames21.org.uk/gallery/images/trolleys_jpg.jpg
 24. www.smh.com.au/articles/2003/07/05/1057179209062.html
 25. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/upper_ark/mine_dump_lg.jpg
 26. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/pinal/pinal6_lg.jpg
 27. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/pinal/pinal4_lg.jpg
 28. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/pinal/pinal3_lg.jpg
 29. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/pinal/pinal10_lg.jpg
 30. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/aml/aml4_lg.jpg
 31. http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/aml/aml2_lg.jpg
 32. http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/OFORIAA/IMAGES/Ganges.jpg