Υδρογραφικό δίκτυο

 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας διάβρωσης πάνω στην επιφάνεια της γης είναι το επιφανειακά κινούμενο (ρέον) νερό. Το νερό αυτό, αφού συγκεντρωθεί, σχηματίζει ρυάκια, χείμαρρους και ποταμούς που ρέουν μέσα σε κοιλάδες, που σχηματίσθηκαν με την βοήθεια του νερού.

 

Κάθε ένας από αυτούς τους χειμάρρους αποστραγγίζει (συγκεντρώνει όλα τα νερά) μιας μοναδικής και συγκεκριμένης περιοχής – λεκάνης (με την στενή έννοια του όρου «περιοχή»), της οποίας τα νερά συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα σημεία της. Η περιοχή αυτή αποτελεί τη λεκάνη απορροής του συγκεκριμένου χείμαρρου. Έτσι, κάθε χείμαρρος – ρεύμα έχει μια και μοναδική λεκάνη απορροής.

 

Επομένως, υδρογραφικό δίκτυο μας περιοχής (με την ευρύτερη έννοια του όρου «περιοχή») ονομάζουμε το σύνολο των ρευμάτων που αποστραγγίζουν αυτή την περιοχή.

 

Όταν σε αυτό το δίκτυο προστεθούν και οι λεκάνες απορροής, τότε μιλάμε για υδρογραφικό σύστημα της περιοχής (δηλαδή το σύνολο των λεκανών και του δικτύου).