Περιβάλλον

Το περιβάλλον ενός έμβιου οργανισμού είναι η κοντινή ή μακρινή σε αυτόν περιοχή, που ασκεί άμεσα επιρροή στον ίδιο και στις συνθήκες διαβίωσης του. Σε σχέση με τον άνθρωπο, μπορεί να διακρίνει κανείς μεταξύ άλλων:

- το κοινωνικό περιβάλλον - το φυσικό περιβάλλον - το περιβάλλον, με οικολογική σημασία.