Οικοσύστημα

Οικοσύστημα ορίζεται ένα σύστημα που αποτελείται από δύο κύρια τμήματα, το ζωντανό (βιοκοινότητα) και το μη ζωντανό (αβιοτικό). Το αβιοτικό περιβάλλον  το αποτελούν στοιχεία  όπως  το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα. Τη βιοκοινότητα αποτελούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που δέχονται τις επιδράσεις του αβιοτικού περιβάλλοντος.

 

Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, στη θάλασσα έχουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ στις ακτές τα παράκτια. Υπάρχουν επίσης και τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι.  Ο ρόλος  τους είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, θηλαστικών και ψαριών.