Δραστηριότητα 3η: Ρύπανση

 

  1. Ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια της ρύπανσης των υδάτων.
  2. Έπειτα, ζητάει από τους μαθητές/ τριες να ψάξουν για άρθρα στο διαδίκτυο για τη ρύπανση του ποταμού Νείλου.
  3. Γίνεται συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
  4. Ο/ η εκπαιδευτικός γενικεύει το θέμα και λέει ότι τα περισσότερα ποτάμια στον κόσμο είναι μολυσμένα και το επίπεδο της ρύπανσης των υδάτων είναι μεγάλο. Έτσι ζητά από τα παιδιά να βρουν και άλλα ποτάμια που σκέφτονται ότι θα έχουν μολυνθεί και τα καταγράφει στον πίνακα. Προβάλλονται φωτογραφίες ποταμών που παρουσιάζουν ρύπανση η/ και μόλυνση.
  5. Στην συνέχεια, γίνεται λόγος και για την Ελλάδα και οι μαθητές/ τριες ψάχνουν ποτάμια της Ελλάδας που έχουν μολυνθεί. Γίνεται συζήτηση για τις επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον.
  6. Ο/ η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιγράφει πως λειτουργούσε το οικοσύστημα πριν την μόλυνση και τη ρύπανση και η δεύτερη ομάδα πως έγινε μετά. Οι δύο ομάδες καταγράφουν τις απόψεις τους στο χαρτί και στη συνέχεια τις παρουσιάζουν στην τάξη. Αφού γίνει η παρουσίαση της εργασίας των δύο ομάδων, οι ομάδες γράφουν ένα άρθρο για το θέμα τους και το δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.

 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 – 2 διδακτικές ώρες