Προτεινόμενα Βιβλία για ποτάμια

Παρακάτω προτείνονται μερικά βιβλία είτε για τον εκπαιδευτικό, είτε για το παιδί που ίσως φανούν χρήσιμα:

  1. Βιβλία για τον εκπαιδευτικό
  2. Βιβλία για το παιδί