Ασθένειες που μπορεί να προκληθούν στον ανθρώπινο οργανισμό εξαιτίας της ρύπανσης/ μόλυνσης των υδάτων

 

  1. Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρος, αρσενικό, μόλυβδος) είτε άμεσα, με πόση του νερού ή λόγω άρδευσης των καλλιεργειών, είτε έμμεσα, μέσω του φαινόμενου της βιοσυσσώρευσης.
  2. Δηλητηρίαση από άλλα χημικά απόβλητα.
  3. Τοξικώσεις.
  4. Τερατογενέσεις.
  5. Μεταλλάξεις.
  6. Καρκίνος.
  7. Γαστρεντερίτιδες (εξαιτίας αυξημένου μικροβιακού φορτίου).
  8. Ουρολοιμώξεις (εξαιτίας αυξημένου μικροβιακού φορτίου).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε