ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

Στόχοι

 

  1. Να εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη και ονομάζουν τους μεγάλους ποταμούς και λίμνες της Γης.
  2. Να περιγράφουν ΅ε συγκεκριμένα παραδείγματα τη σημασία του γλυκού νερού στην καθημερινή ζωή.
  3. Να διακρίνουν, όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά μειονεκτήματα ενός τόπου ΅ε πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο.
  4. Να συγκρίνουν τρόπους ζωής των ανθρώπων σε διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα και να καταγράψουν τις ευκαιρίες, και τις δυσκολίες που δημιουργεί κάθε χώρος.