1.      Γίνεται ανάλυση για τις θετικές και αρνητικές συνέπειες του τουρισμού και ο/ η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι το ίδιο φαινόμενο επηρεάζει διαφορετικά διάφορους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές/ τριες συμπληρώνουν φύλλο εργασίας «Τουρισμός στα Ιμαλάια».