Τουρισμός

 

Επισκόπηση

 

Ένα φαινόμενο που συνδέεται με το περιβάλλον των βουνών είναι ο τουρισμός. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/ τριες θα συσχετίσουν πως επηρεάζεται η οροσειρά των Ιμαλαΐων από τον τουρισμό στην περιοχή και ποιες σχέσεις αναπτύσσονται. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλο βουνό ή οροσειρά που παρουσιάζει τουρισμό και είναι προσπελάσιμη από ανθρώπους.

 

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη

Χρόνος που απαιτείται: 4 διδακτικές ώρες (Κάθε διδακτική ώρα και είναι αυτόνομη από τις υπόλοιπες και μπορεί να επιλεχθεί μόνη της από τον/την εκπαιδευτικό)

Θέμα γεωγραφίας: μέρος, θέση, αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος.

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π

 1. Εφαρμογή των γεωγραφικών γνώσεων για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης στο χώρο και για το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων από τους μαθητές/ τριες.
 2. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων.
 3. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της εξάρτησης του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον.
 4. Χρήση χαρτών και άλλων γεωγραφικών εργαλείων, καθώς και νέων τεχνολογιών για την άντληση των γεωγραφικών δεδομένων.
 5. Κατανόηση των συνεπειών της ανθρώπινης τροποποίησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα

 1. Κατανόηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να αναπτυχθεί ο τουρισμός σε μια οροσειρά και απόκτηση πληροφοριών για τον τουρισμό στα Ιμαλάια.
 2. Οι μαθητές/ τριες θα είναι σε θέση να καταλάβουν , να αξιολογήσουν  τις συνέπειες του τουρισμού στα Ιμαλάια τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για το φυσικό περιβάλλον.
 3. Οι μαθητές/ τριες θα καταλάβουν ότι το ίδιο το φαινόμενο του τουρισμού μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους.

 

Βασικές εργασίες- Στόχοι

 1. Οι μαθητές/ τριες θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων και θα επιχειρηματολογήσουν για τα θετικά και αρνητικά του τουρισμού στα Ιμαλάια.
 2. Οι μαθητές/  τριες θα συμπληρώσουν φύλλο εργασίας «Τουρισμός στα Ιμαλάια», βλέποντας τις συνέπειες του τουρισμού στα Ιμαλάια από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
 3. Οι μαθητές/ τριες θα συγκρίνουν τις συνέπειες του τουρισμού στα Ιμαλάια σε σχέση με τις συνέπειες σε μια άλλη οροσειρά, όπως στις Άλπεις και θα γράψουν ένα κείμενο βασισμένο στη σύγκριση.

 

 

 

Υλικά

 1. Παγκόσμιος γεωμορφολογικός χάρτης
 2. Γεωμορφολογικός χάρτης Ασίας και Ευρώπης
 3. Φύλλο εργασίας «Τουρισμός στα Ιμαλάια» για κάθε μαθητή/ τρια

Διαδικασίες

 

(Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες, 1 διδακτική ώρα κατ’ επιλογή)

1η ΩΡΑ (Χωροθέτηση των Ιμαλαΐων)

2η ΩΡΑ (Παιχνίδι ρόλων)

3η ΩΡΑ (Θετικές και αρνητικές και συνέπειες του τουρισμού στα βουνά)

4η ΩΡΑ (Σύγκριση Ιμαλαΐων με τις Άλπεις)

 

Συμπέρασμα

Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στα βουνά έχει αυξηθεί. Οι συνέπειες αυτού του φαινομένου αφορούν τόσο το φυσικό περιβάλλον των βουνών που αλλοιώνεται και καταστρέφεται όσο και τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 

Αξιολόγηση

 1. Έλεγχος αν έχουν κατανοήσει τα παιδιά τις συνέπειες του τουρισμού στα Ιμαλάια.
 2. Έλεγχος αν έχει συμπληρωθεί το φύλλο εργασίας και το κείμενο σύγκρισης.
 3. Έλεγχος κατά πόσο οι μαθητές/ τριες ενδιαφέρθηκαν για τη δραστηριότητα και συμμετείχαν.
 4. Αξιολόγηση της πορείας του μαθήματος, αν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι.

 

Πηγές

Κείμενα:

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=2293

 

http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=704

 

http://www.adventurezone.gr/index.php?name=News&file=article&sid=3276

 

http://www.kavalanet.gr/enimerosi/news_static/EEEplyyllVtjqXJhtM.php

 

http://gserver.civil.auth.gr/monopat1.doc

 

www.globaleye.org.uk/primary/focuson/index.html

 

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/02/0201_020201_wiremountain.html

 

http://www.oneearth.gr/cgi-bin/oneearth/pages/3rdpageprint.pl?arcode=+061009102320

 

 

 

 

Εικόνες:

http://www.hsdejong.nl/nepal/index_pages

 

http://www.eoskavalas.com/actions.htm

 

http://outgoing.trekking.gr/trekking.php

 

http://www.e-ecology.gr/DiscView.asp?mid=488&forum_id=11

 

http://in2.gr/photos/4826_malana

 

http://www.kisen.com/image/tibet/house.jpg

 

http://www.cosmorama.gr/duration.asp?DID=103&In=gr

 

http://www.trailblazertrekking.com

 

http://www.phys.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/natural.htm

 

http://www.palmosxtreme.gr/a_imgs/P_Kotrwnaros3.jpg

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1

 

http://www.vrilisos.gr/s_sourta10.htm  

 

http://www.in2.gr/dtravel.php?id=4826