1.  Δίνεται στους/στις μαθητές/τριες ο παγκόσμιος γεωμορφολογικός χάρτης και τους ζητείται να εντοπίσουν την οροσειρά των Άλπεων.

2.      Ακολουθεί συζήτηση για το αν στις Άλπεις υπάρχει τουρισμός, γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν στο βουνό, ποιες είναι οι συνέπειες του τουρισμού και σε αυτή την περίπτωση.

3.      Ο/ η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα γράφει για τις συνέπειες του τουρισμού στα Ιμαλάια και τις συγκρίνει με τις συνέπειες του τουρισμού στις Άλπεις, ενώ η δεύτερη ομάδα κάνει το αντίστροφο.

4.      Με την ολοκλήρωση της συγγραφής από τα παιδιά, παρουσιάζουν αυτά που έγραψαν και βγάζουν ένα συμπέρασμα ότι οι συνέπειες του τουρισμού στα βουνά είναι ίδιες.