1.      Οι μαθητές/ τριες μέσω του γεωμορφολογικού χάρτη της Ασίας εντοπίζουν την οροσειρά των Ιμαλαΐων και τις χώρες που βρίσκονται γύρω από αυτήν. (Προαιρετικά δίνει ένα πληροφοριακό κείμενο που μιλά γενικά για τα Ιμαλάια προκειμένου να θυμίσει ορισμένες βασικές πληροφορίες στους μαθητές του.)

2.      Ο/ η εκπαιδευτικός ρωτά την τάξη αν έχει επισκεφτεί κάποιο βουνό, αν έμεινε κάποιο παιδί σε κανένα βουνό και γιατί και γίνεται συζήτηση με σκοπό τα παιδιά να αναφέρουν τις εμπειρίες τους.

3.      Αν δεν έχει ήδη λεχθεί από τα παιδιά, ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του τουρισμού στα βουνά και ρωτά τι χρειάζεται, τι είναι αναγκαίο για να αναπτυχθεί ο τουρισμός στο βουνό. Οι μαθητές/ τριες εκφράζουν τις απόψεις τους και στη συνέχεια ο/ η δάσκαλος/ α προβάλλει διαφάνειες «ανάπτυξη τουρισμού στα βουνά», δείχνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο κλιματικές όσο και τις υλικές, τις ανθρωπογενείς.