ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: (Γενικά για τα Ιμαλάια)

Άσκηση 1

Άσκηση 2

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Τουρισμός στα Ιμαλάια)

(Υποχρεωτικές:1, 3 ή 4, 5)

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η :

Διαβάζοντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στα βουνά, προσπαθήστε να τις ιεραρχήσετε με βάση την προσωπική σας κρίση. Στη συνέχεια, να αιτιολογήσετε την πρώτη σας επιλογή.

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η :

Με τη βοήθεια των εικόνων και με βάση τις γνώσεις σας, καταγράψτε δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στα Ιμαλάια ή σε κάποιο άλλο βουνό.

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η :

«Στο όνομα του οικοτουρισμού αναδιαρθρώνονται ολόκληρες περιοχές κοντά ή μέσα σε ελκυστικά φυσικά τοπία των Ιμαλαΐων». Ποιες κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από μια τέτοια ενέργεια;

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η :

Με αφορμή το κείμενο που σας δίνεται γράψτε ένα φανταστικό διάλογο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η :

Η ανάπτυξη του τουρισμού στα Ιμαλάια φέρνει πολλά κέρδη στον τόπο. Αν οι τοπικές αρχές φροντίσουν να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα, τότε μπορεί η ζωή των κατοίκων να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς. Σκεφτείτε και προτείνετε τι θα μπορούσε να γίνει σε καθέναν από αυτούς που σας δίνονται.