1.      Γίνεται συζήτηση για τον τουρισμό στα Ιμαλάια, γιατί δηλαδή οι άνθρωποι επιλέγουν να πάνε και κατά πόσο έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός εκεί.

2.      Ο/ η εκπαιδευτικός προτείνει τα παιδιά να διοργανώσουν μια συζήτηση για το αν ο τουρισμός είναι καλός ή κακός στην περιοχή της οροσειράς των Ιμαλαΐων και γενικά για κάθε οροσειρά ή βουνό. Τα παιδιά σε αυτό το σημείο παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων. Όσα παιδιά θέλουν να μιλήσουν για τις θετικές συνέπειες του τουρισμού, μιλούν για αυτές και όσα παιδιά προτιμούν να μιλήσουν για τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, μιλούν αντίστοιχα για αυτές. Ο/ η εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και χωρίζει την τάξη σε περίπτωση που από τη μια μεριά βρίσκονται πολλά άτομα, ενώ από την άλλη λίγα.

3.      Ο/ η εκπαιδευτικός λέει ότι οι απόψεις που θα ακουστούν πρέπει να τεκμηριώνονται και αφού γίνει η συζήτηση, προβάλλει διαφάνειες «Υπέρ και κατά του τουρισμού», για να δουν οι μαθητές/ τριες και άλλα στοιχεία.